Disclaimer

Disclaimer voor www.feelgoodexpert.nl

Feel Good Expert (Kamer van Koophandel: 56884389), hierna te noemen Feel Good Expert, verleent u hierbij toegang tot www.feelgoodexpert.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Feel Good Expert behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Feel Good Expert spant zich in om de inhoud van www.feelgoodexpert.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.feelgoodexpert.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Feel Good Expert.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.feelgoodexpert.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Feel Good Expert.Voor op www.feelgoodexpert.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Feel Good Expert nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Feel Good Expert.

De inhoud van www.feelgoodexpert.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.